YÖNETİM

Verimlilik ve fayda performans oranlarını yükselterek kiracılar ve mal sahiplerinin üzerindeki işletme gideri baskısını azaltıyor, kaynak israfına son veriyoruz.

- Yönetim planının oluşturulması
- İşletme bütçesinin oluşturulması
- Organizasyon yapısının ve görev tanımlarının belirlenmesi
- Taşeron ve/veya teknik ekip süreç yönetimi
- İş /Tesis/ Personel güvenlik eğitimleri